• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Zvuk Ptica

Tri subotičke ekološko angažovane partnerske nevladine organizacije iz potpuno različitih domena delovanja i prakse, su se ujedinile pre godinu dana u projektu „Zvuk ptica“. Od onda se ovom „pokretu“ pridružilo još 50 OCD u novoosnovanu Koaliciju NVO za zaštitu ptica Srbije, sa željom da ostvare zajedničke ciljeve. „Zvuk ptica“ je javna kampanja za zaštitu ptica jezera Palić i Ludaš. Projekat je poligon za edukaciju, savremeni umetnički izraz, pravnu inicijativu, umrežavanje i dijalog civilnog i vladinog sektora, medijsku kampanju i razvoj održivog rešenja u zaštiti ptica jezera Palić i Ludaš. Projekat je dvojezičan; na srpskom i mađarskom.

argaiv1023

Javna kampanja „Zvuk ptica“ podržava i pomaže napore civilnog sektora i ljubitelja prirode da se obustavi lov na grlice i prepelice u Republici Srbiji, zbog smanjivanja brojnosti populacija ove dve vrste, odnosno promenu člana iz pravilnika lovostajem zaštićenih vrsta divljači ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) po uzoru na EU zakonodavstvo. Podstičemo dijalog i dogovor svih zainteresovanih strana u ovom procesu (donosioci odluka, stručne institucije, lovci i NVO).

Naši ciljevi su se u prethodnom periodu pokazali kao krucijalni koraci koji moraju da se preduzmu i nastave, kako bi privukli pažnju i promenili mišljenje kod donosioca odluka, podigli ekološku svest građana R Srbije i preduzeli neophodne mere u cilju zaštite biodiverziteta, naročito ornitofaune naše zemlje;

1)Podizanje prepoznatljivosti teme zaštite ptica i biodiverziteta u javnom mnjenju: masovne kreativne inovativne javne kampanje kroz multimedijalni pristup, koristeći se savremenim stvaralaštvom, popularnom muzikom, performansima, novom tehnologijom, konstantnim prisustvom u medijima na republičkom nivou. Pored izdatog muzičkog albuma inspirisanim zvukovima ptica, umetnici će predstaviti novi projekat; interaktivni Multidisciplinarni performans i njegovi nastupi širom zemlje.

2)Nova pravna inicijativa; u prethodnom krugu projekta smo podržali postojeću pravnu inicijativu, ali sada predlažemo novu, ispred koje će stajati formalna Koalicija NVO za zaštitu ptica ( podržali našu „Palićku Inicijativu 2013), i kroz dijalog, upornu medijsku prisutnost i zajedničke napore ostvariti cilj. Stvorili smo platformu za usku stručnu saradnju između objedinjene Koalicije i republičkog i pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode, koji podržavaju naše napore i pokazuju volju za zajednički nastup pred donosiocima odluke.

3)Kreiranje preduslova za razvoj posmatranja ptica- bird watchinga, kao održivog načina eko turizma, na jezeru Palić i Ludaš; izgradićemo potrebnu infrastrukturu na teritoriji Parka Prirode „Palić“ i Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero”, „Selevenjska pustara“ i „Subotička peščara. Edukovaćemo studente Učiteljskog fakulteta, i osposobiti ih za vodiče Foto Safarija i Bird watching tura. To bi promenilo filozofiju načina eksploatisanja prirodnih resursa, i ponudilo javnom sektoru trajno rešenje za konstatni income.

4)Popularizacija ornitologije i zaštite ptica kroz masovne javne kampanje i prisutnost u medijima, online peticija i socijalne mreže. Ispratili su nas Beta, Tanjug, RTS1, RTS2, B92, Pannon TV, Yu Eco, RTV, National Geographic, internet mediji, radio, dnevna štampa i socijalne mreže. Pronašli smo miroljubiv prijemčiv način da obaveštavamo, prodremo u javnost, tražimo odgovore i dijalog sa donosiocima odluka, popularizujemo zaštitu ptica kroz inovantnost.

5) Razjedinjenost i slab nastup svih OCD koji se bavi zaštitom i proučavanjem ptica u Srbiji, je problem koji je prisutan veoma dugo. Sjedinjavanjem u formalnu Koaliciju NVO za zaštitu ptica stvaramo održivu platformu za ozbiljniji pristup, zajednički rad i podizanje njihovog delanja u domenu zaštite i proučavanje ptica, na jedan viši nivo, koji bi omogućio saradnju i morao da se prepozna kako od strane stručnih institucija, tako i resursnih ministarstava.

6) Popularizacija zaštite ptica i podizanje ekološke svesti kod najmlađih kroz kreativne muzičke radionice, online portal za edukaciju, android ekološke aplikacije, inovantne metodologije neformalnog obrazovanja, koje nedostaju u osnovnom obrazovanju, a našim pristupom nudimo kreativno interaktivno rešenje. Deca prihvataju stvaralaštvo i igru kao najlakši metod učenja.

7) Uključivanje ženske populacije u ornitologiju. Kroz edukaciju studenata Učiteljskog Fakulteta i njihovo osposobljavanje kao vodiča na terenu (90% žene) i edukaciju učiteljica i vaspitačia kroz kreativne radionice (90% žene), pravimo veliku promenu u do sada „muškoj terenskoj nauci“ kod nas. Na prijemčiv način ćemo uvesti žene u ornitologiju i zaštitu ptica, i izbalansirati rodnu nejednakost.

www.zvukptica.rs

Promo video

Album - muzika