images/stories/reciklaza Not a directory
Kreativna reciklaža
argaiv1763
Izvršna produkcija i autori projekta su Mr.Jasna Jovićević i Bojan Ivković.
Kreativna reciklaža je  kreativna radionica za decu, koji ima za glavni cilj buđenje ekološke svesti kod podmladka, edukaciju o reciklaži i ponovnom korišćenju otpadnih sirovina, razvoj stvaralačkog duha i masovnu popularizaciju reciklaže u kontekstu sačuvanja životne sredine kroz radionice i muzičke koncerte za decu.
Radionica je prilagođena deci za uzrast od 6-13 godina. Tokom radionice deca kroz druženje, predavanje o reciklaži, slušanje muzike, prezentaciju o izgradnji instrumenata izrađuju svoje vlastite instrumente od otpadnih i recikliranih materijala. Uz pomoć pedagoga i muzičara deca uče da sviraju na tim instrumentima te na kraju radionice izvode kratak koncert .
Instrumenti se prave isključivo od smeća, odnosno otpadnih materijala podobnih za reciklažu (plastičnce, staklene i kartonske ambalaže, elektronski otpad i smeće sa kojim se domaćinstvo svakodnevno susreće).
Tehnikom i idejama koje ovde dobiju i savladaju, mogu se koristiti kod kuće i u školi u cilju daljnjeg razvijanja dečije kreativnosti kroz dublju ekološku svest.
Tu je link za Power point prezentaciju