• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Molim sve one koji spavaju da se probude,

argaiv1237

oni koji su budni da se umiju,

oni koji su se umili da se pogledaju u ogledalo

i spoznaju bezgraničnu ljubav Bića.

Ceo kosmos ispunjava zvučni prostor koji je samo jedan zvuk.

Taj jedan, univerzalni kosmički zvuk sadrži sve ostale zvukove.

Ne može se čuti ni videti čulima i razumom, niti sadrži određenu

vibraciju ili pokret koji možemo zabeležiti. Taj zvuk je Istina i sama Svest.

Cilj nam je da kroz konstantu prisutnost pronađemo tu visoku frekvenciju na planeti

i da generišemo tu svest kroz aktivnosti svakodnevnog života.

Oni koji uspeju da je dostignu, žive u osećaju jedinstva sa celinom,

predstavljaju otelotvorenje probuđene svesti, koja je u stanju da menja

sve aspekte života na našoj planeti, uključujći i prirodu,

jer je život na Zemlji nerazdvojiv od ljudske svesti, koja opaža

i dolazi u kontakt s njom.

Kada bi pokušali dostići prisutnost sad, u ovom momentu,

dobili bi mogućnost da spoznamo kolika je naša odgovornost

i koje su stvarne potrebe čovečanstva.


Jasna Jovićević


* tekst nadahnut ucenjima Swami Satyanande Saraswati i Eckart Tolle-a